<h1></h1>

Forbyd lange dyretransporter og pas på dyrene såvel som tusindvis af danske jobs

Niels Fuglsang, Medlem af Europa-Parlamentet

Torsdag den 18. april meddelte Danish Crown, at endnu et af deres danske slagterier drejer nøglen om. Der er tale om den største arbejdsplads i den pågældende by. Omkring 1200 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Og det er ikke engang et år siden, at et andet stort slagteri i Sæby gjorde samme. Her mistede 800 medarbejdere jobbet.

 

Lukningen sker på baggrund af en stadig større tendens, hvor danske grise transporteres ud på lange dyretransporter for at blive opfedet og slagtet i Østeuropa.

 

For mig at se har vi bevæget ud på et sidespor. Det er ren dyreplageri at transportere grise i rundt i dagevis, og det koster tusindvis af danske arbejdspladser. Sig mig engang, hvad har vi egentlig gang i?

I Danmark producerer landbruget hvert år omkring 30 millioner grise, hvilket gør os til det land i verden med suverænt flest grise set i forhold til størrelsen på vores befolkning.

 

Med så intensiv en produktion af grise, skulle man tro, at danske slagterier må have mere end rigeligt at se til. Men virkeligheden er en anden. For i stedet for at opfede grisene og slagte dem i Danmark bliver en stadig større andel fragtet lagt ned i Europa. De fleste som smågrise for at blive fedet op, men en del også som slagtesvin. Tal fra fødevarestyrelsen viser, at der i 2022 blev sendt over 11 millioner grise ud af Danmark på lange dyretransporter.

 

Den måde at behandle dyr på er simpelthen ikke i orden. At transportere dyr rundt i dagevis i lastbiler er decideret umoralsk og hører ingen steder hjemme. Det er især grotesk, når vi i Danmark faktisk har slagterier, som har kapacitet til at slagte flere grise.

 

Sidste år præsenterede Europa-Kommissionen et lovforslag om transport af dyr i Europa. Som det ser ud nu, er forslaget langt fra ambitiøst nok. Det er nu op til det nye Europa-Parlament at forøge kravene. Det kræver, at de rette politikere vælges ind.

 

Hvis jeg bliver genvalgt til Europa-Parlamentet den 9. juni vil jeg arbejde for at indføre en maksimumtid for dyretransporter på 8 timer i EU. Jeg mener, at grænsen bør gælde for alle dyr - også smågrise.

Vi kan ikke være tjent med at behandle dyr på den måde, vi gør i dag. Og hvorfor ikke også sikre flere danske arbejdspladser, når vi nu har muligheden?