<h1></h1>

Udspil: Principper for et uafhængigt EU

Vi må sande, at EU har sovet i timet, når det kommer til vores fælles sikkerhed. Vores militære kapabiliteter er yderst begrænsede og vores forsvarsindustri kan ikke levere våben hurtigt nok. Samtidig har vi solgt ud af kritisk infrastruktur, hvilket betyder at Kina f.eks. har ejerandele i europæiske havne, energinet og lign.

Vi har været naive og der er brug for et kurskifte. Det er en af de helt store opgaver for EU og det nyvalgte Europa-Parlament de kommende år. I anledningen af Europa-dagen fremsætter jeg derfor fem principper for et stærkt og uafhængigt Europa.

Din browser kan ikke vise PDF'en. Download PDF