<h1></h1>

Vejen ud af Putins klør går gennem energieffektiviseringer

Energipriserne på tværs af Europa har henover sommeren sat nye rekorder, og nu har Putin besluttet at lukke Nordstream 1-gasledningen til Europa. Det rammer mange husholdninger og virksomheder hårdt og skaber bekymringer for vinteren.    

Vores svar i Europa skal være vedvarende energi og energieffektiviseringer, for det er de våben, der kan stække Putin og gøre os uafhængige af hans sorte energi.

Det bedste, vi kan gøre, er at spare på energien. På tværs af Europa indføres der energispareplaner, og EU’s medlemslande er blevet enige om at spare 15 % af naturgasforbruget henover vinteren. 

Jeg arbejder selv med hast som chefforhandler for den nye lov om energieffektivitet, der skal sikre, at EU øger energieffektiviteten med 40 % i 2030. Det skal blandt andet ske ved at isolere flere bygninger, udrulle fjernvarme og udnytte overskudsvarme fra fx datacentre.

Vi skal stemme om loven i Parlamentet her i september, og jeg er spændt. Herefter skal vi blive enige med EU’s regeringer, før vi kan få den nye lov. Jeg tror på og arbejder for en bred opbakning til EU’s energieffektiviseringslov.