<h1></h1>

Tiden er kommet til bedre dyrevelfærd - kortere dyretransporter er et godt sted at starte

Nedenfor kan i læse mit seneste indlæg til Socialdemokratiets medlemsblad denne gang om kortere dyretransporter.

Dyr er sensitive væsener, der kan føle smerte og stress. Derfor har de ret til at blive behandlet med respekt og værdighed. Denne kendsgerning er der efterhånden bred enighed om - både blandt befolkningen og i det politiske system. Alligevel har lovgivningen på området ikke fulgt med tiden, mener Niels Fuglsang, som sidder i Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. ”Millioner af dyr lider hvert år på grund af manglende regulering” siger Niels Fuglsang og fortsætter: ”Som næstformand i Europa-Parlamentets udvalg for dyrevelfærd kæmper jeg for bedre dyrevelfærd, og her mener jeg særligt kortere dyretransporter er et vigtigt sted at sætte ind”.

I efteråret dette år forventes Europa-Kommissionen at fremsætte en række lovforslag til, hvordan dyrevelfærden i Europa kan forbedres, herunder reglerne for transport af dyr. Med de nuværende regler kan svin eksempelvis transporteres rundt i dagevis ofte med det formål at blive opfedet eller slagtet et sted i Østeuropa. Ifølge Niels Fuglsang er de eksisterende regler udtryk for, at man på det her område har bevæget ud på et sidespor: ”Det er ren dyreplageri at behandle levende væsener på den måde”.

Det er dog ikke kun dyrevelfærden, som kan forbedres ved at reducere længden på dyretransporter. Der er nemlig også danske arbejdspladser på spil. Tilbage i juni dette år drejede Danish Crown slagteriet i Sæby f.eks. nøglen om, og omkring 700 slagterimedarbejdere mistede deres job. Lukningen skete, ifølge Fuglsang, på baggrund af en stadig større tendens, hvor danske svin transporteres ud på lange dyretransporter for at blive opfedet eller slagtet i et andet land end Danmark.

Tiden er kommet til at sadle om. Vi kan ikke være tjent med at behandle dyr på den måde, vi gør i dag. Og hvorfor ikke også sikre flere danske arbejdspladser, når vi nu har muligheden?

I Danmark producerer landbruget hvert år omkring 30 millioner grise, hvilket gør os til det land i verden med suverænt flest grise set i forhold til størelsen på vores befolkning[1]. Med så intensiv en produktion af grise, skulle man tro, at danske slagterier må have mere en rigelig at se til. Men virkeligheden er en anden. For i stedet for at opfede grisene og slagte dem i Danmark, bliver en stadig større andel fragtet lagt ned i Europa. De fleste som smågrise for at blive fedet op, men en del også som slagtesvin. Tal fra fødevarestyrelsen viser, at der i 2022 blev sendt over 11 millioner grise ud af Danmark på lange dyretransporter[2].

”Det virker for mig helt skørt, at vi på den ene side har en svineproduktion, der buldrer derudaf. Og på den anden side oplever, at danske slagterier har svært ved at få enderne til at mødes” siger Niels Fuglsang. Han håber, at den forslåede lovgivning fra Kommission kan være startskuddet til at få ændret denne udvikling få sikret en mere bæredygtig industri.

Som næstformand af Europa-Parlamentets tværpolitiske dyrevelfærdsgruppe vil Niels Fuglsang arbejde konkret for at indføre en maksimumtid for dyretransporter på 8 timer i EU. For ham er der ingen tvivl om, at netop dyretransporterne vil være et godt sted at starte sammenlignet med de regler, der er i dag, hvor dyr kan transporteres rundt i dagevis. Desuden mener han at vilkårene under transporterne også bør forbedres: ”Her tænker jeg bl.a. på plads- og temperaturkrav samt adgang til mad og drikke under transporterne”.

For Niels Fuglsang er der ingen tvivl: Tiden er kommet til at sadle om. Vi kan ikke være tjent med at behandle dyr på den måde, vi gør i dag. Og hvorfor ikke også sikre flere danske arbejdspladser, når vi nu har muligheden?

 

[1] https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/danmark-har-verdensrekord-i-grise

[2] https://www.altinget.dk/eu/artikel/regeringen-siger-den-vil-forbyde-lange-dyretransporter-i-eu-men-forbuddet-hjaelper-kun-en-broekdel-af-danske-svin

Niels Og Dyrevelfærd Som næstformand i gruppen for dyrevelfærd i Europa-Parlamentet er Niels Fuglsang en aktiv stemme og engageret deltager i både offentlige høringer og konferencer for bedre vilkår for dyrene. Her til demonstration mod lange dyretransporter.