<h1></h1>

Ny klimalov om energieffektivitet er endelig forhandlet på plads!

Jeg har nu i godt 1,5 år været Europa-Parlamentets chefforhandler på en ny lov om energieffektivitet gældende for hele EU. Efter lange og svære forhandlinger har vi nu landet en aftale, som kommer til at gælde for hele EU. Det har været et kæmpe ansvar at forhandle så vigtig en aftale på vegne af Parlamentet, men jeg er glad og tilfreds med resultatet.

Aftalen, vi netop har indgået, kommer til at betyde, at EUs medlemslande er forpligtet til at reducere deres energiforbrug frem mod 2030 med 11,7% sammenlignet med en situation, hvor der ikke var ingået en aftale. Det kan være svært at forholde sig til tal i sådan en sammenhæng, men de 11,7% betyder en energibesparelse svarende til hele Spaniens samlede energiforbrug. Det er altså rigtig store tal vi snakker om her. Vi står dermed med en aftale, der i høj grad kommer til at gavne klimaet, og som derudover bidrager til at gøre os uafhængige af Putins olie og gas.

Udover den konkrete målsætning frem mod 2030, er der også en række delelemter i aftalen, som jeres synes er værd at nævne. Energieffektivitet handler grundlæggende om at bruge mindre og få mere, hvilket kan opnås på forskellige måder. F.eks. er jeg glad for, at der er indført et krav om, at 3% af alle offentlige bygninger i EU skal energirenoveres hvert år. Ved at renovere og isolere gamle bygninger, kan der hentes store klimamæssige besparelser, indeklimaet forbedres og masser af nye arbejdspladser bliver skabt. For danmark, som allerede er langt fremme hvad angår energieffektive løsninger, kan dette tilmed medføre nye eksportindtægter til vores land. Faktisk helt op mod 100 milliarder kroner viser en analyse foretaget af EA Energianalyse.

Som medlem af Europa-Parlamentet har kampen for en reel, fair og bæredygtig grøn omstilling været en af det helt afgørende dagsordener for mig. Den klimakrise vi befinder os i er på alle måder grænseoverskridende, hvorfor store dele af løsningerne også må være det. Med denne nye aftale om energieffektivitet i EU, er jeg glad for at have bidraget til, at fremtiden ser lidt lysere ud. At vi kommer i mål med den grønne omstilling, og at vores energiforsyning ikke kommer til at være afhængige af fremmede magter.